پست های ارسال شده در مهر سال 1390

تپش

قِصه ای نیست ,                      فقط ... گاه و بیگاه ... نمِ اشکی ست ,                                                   لبخندی ست ,                                                   دغدغه ای ست ,                                                                         ... ادامه مطلب
/ 147 نظر / 175 بازدید