پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

یک گورخرِ ساده ی راه راه

     در کـارگـه کوزه گری بــودم دوش                                دیـدم دو هزار کوزه  گـویای خـموش  هــر یک به زبان حــال با مـن می گفت                          کو  کوزه گر  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید