پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

ماراتن هفته ی دوم

    با  مدعی  مگویید  اسرار  عشق  و  مستی                        تا بی خبر  بمیرد  در  درد  خودپرستی                                                                                                                                         (حضرت حافظ)   شرح ماراتن  هفته ی دوم  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید