پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

طاقچه

                                                  چه  تازیانه ها  که  با تنِ تو  تابِ  عشق  آزمود                                             چه  دارها  که  از  تو   گشت   سربلند                                             ... ادامه مطلب
/ 224 نظر / 145 بازدید