پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

قصه های من و همسایه ی روبرو 1

             نیش  عقرب  نه  از  ره  کین  است                    اقتضای  طبیعتش  این  است                                                                                                                                    از پنجره  نگاهشان   می کنم   .   آبپاش  به  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 548 بازدید

استقامت

           دوست     کاندر  برِ  وی      گریه ی  انباشته  را   نتوانی   سر   داد                                                                                       چه   توان   گفتش ؟                                                                                                         بیگانه ست         و   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید