پست های ارسال شده در مهر سال 1392

قصه های من و همسایه ی روبرو 4

       بکام  و  آرزوی دل  چو دارم خلوتی حاصل                چه فکر از خبث بدگویان  میان انجمن دارم                                                                                                                        (حضرت حافظ)          از پشت  پنجره  نگاه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 141 بازدید

قصه های من و همسایه ی روبرو 3

      دمی با غم به سر بردن   جهان یکسر نمی ارزد             به می بفروش دلق  ما   کزین بهتر نمی ارزد       پنجره  را  باز   می کنم   .  بوی  قورمه  سبزی  کوچه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

قصه های من و همسایه ی روبرو 2

                                         من چه گویم که کسی را به سخن حاجت  نیست                                                      خفتگان را  به سحَرخوانیِ من حاجت نیست                                     این شب آویختگان را چه ثمر مژده ی صبح  ؟                                                 مُرده را عربده ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید