پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

قصه های من و همسایه ی روبرو 6

          ...       باری       دل       در  این   برهوت             دیگرگونه   چشم اندازی     می طلبد  .                                                                                  احمد شاملو _ ققنوس  در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 500 بازدید

فرودگاه

          نفس خشم آگینِ مرا                             تند  و  بریده                                             در  آغوش  می فشاری   و    من   احساس  می کنم    که    رها    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 167 بازدید

نام من ...

           با   درودی   به  خانه   می آئی   و                                                  با   بدرودی                                                                 خانه   را   ترک   می  گویی  .  ای   سازنده  !                      لحظه ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 187 بازدید