پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

مردمانِ گرمِ شهرِ گرم 1

        نگاه   از   صدایِ تو    ایمن   می شود   چه  مؤمنانه   نامِ مرا   آواز   می کنی !                                                                        احمد شاملو _ ابراهیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 145 بازدید