پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

این روزها ... جنگ و دیگر هیچ

                                          میان خاک سر از آسمان در آوردیم                                 چقدر قمری بی آشیان در آوردیم                                  وجب وجب تن این خاک مرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 132 بازدید