پست های ارسال شده در تیر سال 1393

حال

                                             خورشید  شامگاه خزانی زیبا نیست                                      اکنون                                      که لخته لخته                                      پیرهنت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 171 بازدید