پست های ارسال شده در مهر سال 1393

مرهم

      در اندرون من خسته دل ندانم کیست                                      که من خموشم و او در فغان و در غوغاست                                                                                                    حضرت حافظ           شک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 268 بازدید