اولین پست سال 94 ... تکه پاره های عاشقانه ی رویا بخش دوم

                              ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی                                            عیش بی یار مهیا نشود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 318 بازدید

تکه پاره های عاشقانه ی رویا . بخش اول .

                                 کاش از شاخه ی سرسبزِ حیات                               گلِ اندوهِ مرا می چیدی                              کاش در شعر من ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 588 بازدید

خودکار لعنتی

                                  در به سماع آمده است از خبرِ آمدنت                             خانه غزلخوان شده از زمزمه ی دَر زَدَنت                             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 203 بازدید

مرهم

      در اندرون من خسته دل ندانم کیست                                      که من خموشم و او در فغان و در غوغاست                                                                                                    حضرت حافظ           شک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 268 بازدید

حال

                                             خورشید  شامگاه خزانی زیبا نیست                                      اکنون                                      که لخته لخته                                      پیرهنت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 171 بازدید
خرداد 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
بهمن 95
1 پست
آذر 95
2 پست
مهر 95
1 پست
مرداد 95
1 پست
تیر 95
1 پست
خرداد 95
1 پست
اسفند 94
2 پست
آذر 94
1 پست
آبان 94
1 پست
مهر 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
18 پست
مدینه
1 پست
هنر
1 پست
مدرن
1 پست
تاتر
1 پست
سلام
1 پست
دل
1 پست
سانسور
1 پست