قصه های من و همسایه ی روبرو 6

          ...       باری       دل       در  این   برهوت             دیگرگونه   چشم اندازی     می طلبد  .                                                                                  احمد شاملو _ ققنوس  در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 500 بازدید

فرودگاه

          نفس خشم آگینِ مرا                             تند  و  بریده                                             در  آغوش  می فشاری   و    من   احساس  می کنم    که    رها    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 167 بازدید

نام من ...

           با   درودی   به  خانه   می آئی   و                                                  با   بدرودی                                                                 خانه   را   ترک   می  گویی  .  ای   سازنده  !                      لحظه ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 187 بازدید

ماراتن فوری

                                             از  تو     عبور    می کنم                                           چنان   که   تندری    از   شب   .                                            می درخشم                                         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 135 بازدید
خرداد 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
بهمن 95
1 پست
آذر 95
2 پست
مهر 95
1 پست
مرداد 95
1 پست
تیر 95
1 پست
خرداد 95
1 پست
اسفند 94
2 پست
آذر 94
1 پست
آبان 94
1 پست
مهر 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
18 پست
مدینه
1 پست
هنر
1 پست
مدرن
1 پست
تاتر
1 پست
سلام
1 پست
دل
1 پست
سانسور
1 پست