قصه های من و همسایه ی روبرو 4

       بکام  و  آرزوی دل  چو دارم خلوتی حاصل                چه فکر از خبث بدگویان  میان انجمن دارم                                                                                                                        (حضرت حافظ)          از پشت  پنجره  نگاه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 141 بازدید

قصه های من و همسایه ی روبرو 3

      دمی با غم به سر بردن   جهان یکسر نمی ارزد             به می بفروش دلق  ما   کزین بهتر نمی ارزد       پنجره  را  باز   می کنم   .  بوی  قورمه  سبزی  کوچه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

قصه های من و همسایه ی روبرو 2

                                         من چه گویم که کسی را به سخن حاجت  نیست                                                      خفتگان را  به سحَرخوانیِ من حاجت نیست                                     این شب آویختگان را چه ثمر مژده ی صبح  ؟                                                 مُرده را عربده ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

قصه های من و همسایه ی روبرو 1

             نیش  عقرب  نه  از  ره  کین  است                    اقتضای  طبیعتش  این  است                                                                                                                                    از پنجره  نگاهشان   می کنم   .   آبپاش  به  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 548 بازدید

استقامت

           دوست     کاندر  برِ  وی      گریه ی  انباشته  را   نتوانی   سر   داد                                                                                       چه   توان   گفتش ؟                                                                                                         بیگانه ست         و   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید

طاقچه

                                                  چه  تازیانه ها  که  با تنِ تو  تابِ  عشق  آزمود                                             چه  دارها  که  از  تو   گشت   سربلند                                             ... ادامه مطلب
/ 224 نظر / 145 بازدید
خرداد 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
بهمن 95
1 پست
آذر 95
2 پست
مهر 95
1 پست
مرداد 95
1 پست
تیر 95
1 پست
خرداد 95
1 پست
اسفند 94
2 پست
آذر 94
1 پست
آبان 94
1 پست
مهر 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
18 پست
مدینه
1 پست
هنر
1 پست
مدرن
1 پست
تاتر
1 پست
سلام
1 پست
دل
1 پست
سانسور
1 پست