ماه رمضان

             وفا  و  عهد  نکو  باشد  ار  بیاموزی                و گر نه   هر  که   تو   بینی    ستمگری   داند                                                                                                                           "حضرت حافظ "     به  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید

لبخند

                                                      سالی که نکوست از بهارش پیداست      روزهای خوبیست  . روزهایی  با  طعم لطیف بهار  .  استشمامِ مهربانیِ خدا  ,  مردم   را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

ماراتن هفته ی دوم

    با  مدعی  مگویید  اسرار  عشق  و  مستی                        تا بی خبر  بمیرد  در  درد  خودپرستی                                                                                                                                         (حضرت حافظ)   شرح ماراتن  هفته ی دوم  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 128 بازدید

یک گورخرِ ساده ی راه راه

     در کـارگـه کوزه گری بــودم دوش                                دیـدم دو هزار کوزه  گـویای خـموش  هــر یک به زبان حــال با مـن می گفت                          کو  کوزه گر  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید
خرداد 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
بهمن 95
1 پست
آذر 95
2 پست
مهر 95
1 پست
مرداد 95
1 پست
تیر 95
1 پست
خرداد 95
1 پست
اسفند 94
2 پست
آذر 94
1 پست
آبان 94
1 پست
مهر 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
18 پست
مدینه
1 پست
هنر
1 پست
مدرن
1 پست
تاتر
1 پست
سلام
1 پست
دل
1 پست
سانسور
1 پست