# دل

قصه های من و همسایه ی روبرو 4

       بکام  و  آرزوی دل  چو دارم خلوتی حاصل                چه فکر از خبث بدگویان  میان انجمن دارم                                                                                                                        (حضرت حافظ)          از پشت  پنجره  نگاه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

طاقچه

                                                  چه  تازیانه ها  که  با تنِ تو  تابِ  عشق  آزمود                                             چه  دارها  که  از  تو   گشت   سربلند                                             ... ادامه مطلب
/ 224 نظر / 14 بازدید

ماه رمضان

             وفا  و  عهد  نکو  باشد  ار  بیاموزی                و گر نه   هر  که   تو   بینی    ستمگری   داند                                                                                                                           "حضرت حافظ "     به  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید