# سلام

قصه های من و همسایه ی روبرو 4

       بکام  و  آرزوی دل  چو دارم خلوتی حاصل                چه فکر از خبث بدگویان  میان انجمن دارم                                                                                                                        (حضرت حافظ)          از پشت  پنجره  نگاه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

قصه های من و همسایه ی روبرو 3

      دمی با غم به سر بردن   جهان یکسر نمی ارزد             به می بفروش دلق  ما   کزین بهتر نمی ارزد       پنجره  را  باز   می کنم   .  بوی  قورمه  سبزی  کوچه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید